Eddigi témajavasatok

A Módszertani Mesék sorozat keretében többször és többen ajánlottak már a résztvevők figyelmébe kutatásra érdemes témákat, ezeket gyűjtöttük most össze Nektek időrendi sorrendben. Feltüntettük az ajánlót is – bátran keressétek meg bármelyiküket , ha felkeltette az érdeklődéseteket egy (vagy több 🙂 ) témája.

Szabóné dr. Szitányi Judit

 • Fogalomalkotás, fogalmak kialakítása
  1. Alapfogalomként, definíció nélkül használt kifejezések (pl. páros szám) és az azokra épülő axiómarendszer időbeli változása – vizsgálat és azon definíciók megtalálása, amik illeszkednek az axiómarendszerbe, de a lehető legpontosabbak
  2. Eszközök a fogalomalkotásban
   1. 1 fogalom alakulásának végigkövetése a hozzá kacsolódó eszközök mentén
   2. Új eszköz kitalálása és kipróbálása tanítási szituációban
 • Eljárások megtanítása – algoritmikus gondolkodás témái – megértés fontosságának tanulmányozása pl. fejszámolás, írásbeli műveletek vagy egyenletmegoldás terén
 • Összefüggések megtanítása
  • Szöveggel adott problémák témaköre – mit tegyünk, ha nem látja meg a felhasználandó összefüggést?

Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva

 • Módszertani elemzés az alábbiak egyikéről:
  1. Tanulók fejlettségi szintjének felmérése
  2. Külső feltételek vizsgálata
  3. Rövid- és hosszú távú hatások elkülönítése
 • Már készen levő tananyag, módszer, eszköz vizsgálata
  • Egy adott fogalmat hányszor definiálunk újra az idő folyamán? – Létezik-e olyan felépítése a témakörnek, hogy egyszer se kelljen?
 • Elkészíteni egy feladatsorozatot, stratégiát stb. és méréssel, esettanulmánnyal ellenőrizni a hatékonyságát
  •  feladatlap összeállítása az optimális aktiválás jegyében

dr. Ambrus Gabriella

 • Alsó tagozat-felső tagozat ill. felső tagozat-középiskola közti átmenet pl. feladatok különböző szintű megoldásai
 • Problémamegoldás tanítása
 • Valós tartalmú feladatok, modellezési feladatok és a problémamegoldás kapcsolata
 • A gyakorlás módszertanának kérdései

dr. Fried Katalin

 • Hol „siklik ki”?
  1. Adott témát egyszer felvetünk, majd nem folytatunk, vagy teljesen máshogy
  2. Fogalomépítés hibái – valójában nem épül egymásra
  3. Spiralitás megtörése
 • Egy dolog részletes végigkövetése pl. számfogalom bővítése (hogyan lehet legjobban)

dr. Korándi József

 • A tananyag felépítése és az életkori/pszichológiai sajátosságok közötti viszony