Módszertani mesék

Módszertani Mesék címmel új tudományos diákköri műhely indul az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanítás módszertani – Tudástechnológiai szekciójának keretében.

A műhely célja egy állandó tudományos fórumot biztosítani a tanárszakosok (elsősorban az osztatlan képzésben részt vevők) számára. A műhely keretén belül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai és szakdidaktikai előadások, elsősorban tudományos diákköri témafelvetések lesznek. A műhely nem titkolt célja az osztatlan tanárszakosok tudományos diákköri munkába való bevonása, szakra és karra való tekintet nélkül.
A műhely vezetője Szabó Csaba egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakbizottságának alelnöke.

Az előadásokra kéthetente keddenként kerül sor az ELTE Lágymányosi Campus Északi Épületének 0.89. termében.

Az alkalmak során rengeteg érdekes, kutatandó területre hívták fel a figyelmet az előadók, ezeket itt gyűjtöttük össze az érdeklődőknek: Eddigi témajavaslatok.

Következő alkalmak

 • Módszertani Mesék II/5. fejezet – 2016. május 3. – előadó: Szász Réka, a Budapest Semesters in Mathematics Education magyar vezetője, a Lauder Javne Gimnázium tanára

A második félév eddigi alkalmai:

 • Módszertani Mesék II /1. fejezet – 2016. február 23. – előadó: dr. Vancsó Ödön, a Matematikatanítási- és Módszertani Intézet vezetője.
 • Módszertani Mesék II/2. fejezet – 2016. március 8- előadó: Jenei Péter, az ELTE TTK Fizikai Intézet Anyagtudományi Tanszékének oktatója
 • Módszertani Mesék II/3. fejezet – 2016. április 5. – előadó: dr. Szalay Luca, az ELTE TTK Kémiai Intézet oktatója
 • Módszertani Mesék II/4. fejezet – 2016. április 19. – előadó: Antalné dr. Szabó Ágnes, az ELTE BTK Mai Magyar Tanszékének docense

Az első félév alkalmai:

 • Módszertani Mesék I. fejezet – 2015. 09.23. – előadók: Szabóné dr. Szitányi Judit, az ELTE Tanító- és Óvónőképző Kar Matematika Tanszékének vezetője és Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva, az ELTE TTK Matematikatanítási- és Módszertani Központ korábbi vezetője
 • Módszertani Mesék II. fejezet – 2015.10.07. – előadók: dr. Ambrus Gabriella, az ELTE TTK Matematikatanítási- és Módszertani Központ kutatója és Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva, az ELTE TTK Matematikatanítási- és Módszertani Központ korábbi vezetője
 • Módszertani Mesék III. fejezet – 2015.10.21. – előadók: Csányi Petra, Fábián Kata és Szabó Zsanett, OTDK második díjat nyert hallgatók
 • Módszertani Mesék IV. fejezet2015.11.05.– előadó: dr. Fried Katalin, az ELTE TTK Matematikatanítási- és Módszertani Központ oktatója
 • Módszertani Mesék V. fejezet – 2015.11.19. – előadók: dr. Raátz Judit, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék oktatója és Varga Noémi matematika-magyar szakos tanár
 • Módszertani Mesék VI. fejezet – 2015.12.03., csütörtökdr. Szabó Csaba, egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakbizottságának alelnöke, a műhely vezetője
 • Kari Tudományos Diákköri Konferencia – 2015.12. 15., kedd – további információ: http://totdk.elte.hu/

emet emmi

ntp Alap CMYK