Módszertani Mesék IV./1. – Bölcsőtől PISÁ-n át Pólyáig: matematikai szöveges feladatok megoldásának tanítása és a folyamat félresiklása

Módszertani Mesék IV./1. – Bölcsőtől PISÁ-n át Pólyáig: matematikai szöveges feladatok megoldásának tanítása és a folyamat félresiklása

Időpont: 2016. március 16., csütörtök 18:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi épület 0.87 Marx György terme

Meghívott előadó: Csíkos Csaba, egyetemi docens, az ELTE TÓK oktatója, az International Group for Psychology of Mathematics Education tagja.

Az előadás címe: “Bölcsőtől PISÁ-n át Pólyáig: matematikai szöveges feladatok megoldásának tanítása és a folyamat félresiklása”

Az előadás rövid összefoglalója:

A legutóbbi PISA-vizsgálat eredményei is ráirányították a figyelmet a 15 éves tanulóink alacsony szintű matematikai műveltségére. A részletesebb elemzések szerint relatíve legnagyobb lemaradásunk a gondolkodási folyamatoknak abban a típusában van, amelyet “Megfogalmazásnak” neveztek el: a világ jelenségeinek matematikai modellekbe öntése egy olyan lépés, amelynek fejlesztésére elsősorban a szöveges feladatok alkalmasak. A matematikai szöveges feladat tanításában számos kihívással küzdünk, és ezek döntően az alsó tagozatos matematikatanításban gyökereznek. Hogyan siklik félre mindaz, amit a tanítóképzés jegyzetei (pl. C. Neményi-Szendrei) és a tankönyveink, tanítói útmutatóink még jól és a tudományos vizsgálatok eredményeivel összhangban leírnak? Milyen típusú feladatok, milyen munkaszervezési formák és ezekből következően milyen osztálytermi légkör és tantervi háttér segítheti elő, hogy javuljon a tanulók teljesítménye, és – ami legalább ilyen fontos – minél többen megérthetőnek, megtanulhatónak és szerethetőnek tartsák a matematikát?