Módszertani Mesék III./2. – Meleg-e a fény?

Módszertani Mesék III./2. – Meleg-e a fény?

Helyszín: ELTE TTK Északi tömb (1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/a.)
Időpont: 2016.10.27., csütörtök, 18:00
Előadó: Dr. Kamarás Katalin, az ELTE TTK Fizika Intézet Szilárdtest-fizika és Optika Tanszékének oktatója.
Az előadás témáját így foglalta össze a tanárnő:
William Herschel 1800 februárjában érdekes kísérletet végzett: fehér fényt felbontva a spektrum különböző tartományaiba hőmérőt helyezett, és a hullámhossz függvényében mérte a hőmérsékletet. A kísérlet végül azért lett híres, mert a spektrum vörös tartományán kívül a hőmérséklet jelentős emelkedését tapasztalta, így fedezte fel az infravörös sugárzást. Érdekes módon azonban, a látható tartományban is hullámhosszfüggést tapasztalt a mért hőmérsékletben. Ennek oka a sugárzás energiáján kívül nyilván a közegben is keresendő. A TDK munka célja a Herschel-kísérlet megismétlése különböző terjedési közegekben, vagy vákuumban, az eredmények értelmezése és bemutatása iskolai demonstráció céljából.
A témához az inspirációt Neil de Grasse Tyson „Cosmos: A Space Odyssey” c. tv-sorozatának egyik epizódja adta (http://channel.nationalgeographic.com/cosmos-a-spacetime-odyssey/episodes/hiding-in-the-light/). Ennek, valamint a korabeli dokumentumoknak a megértéséhez az angol nyelv ismerete elengedhetetlen. Ezen túl alapvető optikai és spektroszkópiai ismeretek szükségesek a téma kidolgozásához. A kísérleti munkához szükséges eszközök a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében megtalálhatók, de azokból a kísérleti elrendezés összeállítása a hallgató feladata.