Módszertani Mesék II/2. fejezet

Módszertani Mesék II/2. fejezet

2016. március 8-án  Jenei Péter, az ELTE TTK Fizikai Intézet Anyagtudományi Tanszékének oktatója tartott előadást,  “Fizika szakmódszertani kutatások I. rész: Egy oktatási kísérlet rövid története” címmel.

Előzetesen így foglalta össze az előadás tartalmát: „Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az informatikai eszközök használata a fizikaoktatásban. Kétségtelen, hogy alkalmazásuk felüdíti az órákat, a diákok számára érdekesek, azonban az oktatás eredményességét nem feltétlenül javítják. Egyes kutatások kimondottan arról számolnak be, hogy bizonyos módszerek rontják az érdemjegyeket. Oktatási kísérletünkben egy magyar fejlesztésű mozgás-szimulációs program alkalmazhatóságát vizsgáltuk a kinematika témakörében. A két éves kutatásban több, mint 600 diák eredményeit vetettük össze. Az előadásban nem csak a fizikaoktatásra vonatkozó konklúziókról fogok beszélni, hanem kitérek egy oktatási kísérlet megtervezésének és levezetésének problematikájára is, így meglátásom szerint minden szakmódszertanos számára érdekes lesz a téma.”

Képek az alkalomról:

IMG_8876 IMG_8877 IMG_8880 IMG_8879 IMG_8878 IMG_8881 IMG_8883 IMG_8882 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8886 IMG_8888 IMG_8889 IMG_8890 IMG_8891 IMG_8892 IMG_8893 IMG_8894