Módszertani Mesék II/3. fejezet

Módszertani Mesék II/3. fejezet

2016. április 5-én  Dr. Szalay Luca, az ELTE TTK Kémiai Intézet oktatója tartott előadást, “Mire jó a tanulói kísérlettervezés?” címmel.

Az előadás tartalmáról röviden:

“A kutatásalapú tanulás divatos, de az előnyei mellett számos hátránya is van. Például a kémiában rendszerint idő-, eszköz- és anyagigényesebb a hagyományos, receptszerűen leírt tanulókísérleteknél, és a tévképzetek kialakulására is több lehetőséget ad. A tanárok pedig nem szívesen kalandoznak el túl messzire az előírt tananyagtól, hiszen mi lesz, ha emiatt nem tudnak majd a diákjaik jól teljesíteni az érettségin?! Pedig a PISA 2006 azt mutatta, hogy a magyar diákok saját átlageredményükhöz képest igen gyengén teljesítettek a természettudományos vizsgálatok tervezésekor.
Ez viszont fontos eleme a természettudományos műveltségnek, amelynek pedig lényeges szerepe van például a gombamód szaporodó áltudományos nézetek és csalások elleni védekezésben…

Fölmerül tehát a kérdés, hogy át lehet-e úgy alakítani a hagyományos tanulókísérleteket, hogy azoknak legalább egy-két lépését a tanulók tervezzék meg. És ha igen, akkor van-e ennek bizonyíthatóan értelme?”

Az előadás diasora:
SzalayLZ016apr5IBSE_hagyomanyos_tanulokiserletekben

IMG_9381 IMG_9382 IMG_9383 IMG_9384 IMG_9385 IMG_9386 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391 IMG_9392 IMG_9393 IMG_9395 IMG_9397 IMG_9398 IMG_9399 IMG_9400 IMG_9401 IMG_9402 IMG_9406 IMG_9407 IMG_9409 IMG_9411 IMG_9414 IMG_9415 IMG_9416 IMG_9418 IMG_9420